For din egen sikkerheds skyld og for opretholdelse af reklamationsretten er det vigtigt, at din cykel vedligeholdes. En del af vedligeholdelsen kan du måske klare selv, men cyklen er i dag ofte udstyret med meget kompliceret finmekanik, som vi vil råde dig til at få vedligeholdt og serviceret hos din cykelhandler.

Her er en række punkter, der kræver særlig opmærksomhed:

Kæden
Alle kæder – også rustfri – skal jævnligt tørres af, smøres og justeres. En ren og velholdt kæde giver større køreglæde, risikoen for brud bliver mindre og belastningen af nav og gear minimeres.

Bolte, skruer m.v.
Alle bolte og skruer skal være forsvarligt fastspændt og bør jævnligt kontrolleres, da rystelser kan løsne dem.

Kabler
Alle kabler bør minimum en gang om året smøres for at sikre vedblivende effekt. Kablerne skal jævnligt kontrolleres for brud eller slitage på wiren, så springning af kablet forhindres.

VIGTIGT: Det er vigtigt at lade cykelhandleren gennemsmøre gear- og bremsekablerne før vinter- perioden. Derved undgås at kablerne fryser fast. Udblæsning af kondensvand og smøringen bevirker, at de er funktionsdygtige – også i frostvejr.

Bremser
Bremser er en vigtig del af sikkerheden på cyklen. Derfor skal alle bremser kontrolleres for at sikre, at de virker optimalt. Jævnlig justering er påkrævet. Bremseklodserne skal ligeledes kontrolleres og udskiftes, når de er slidte.

Hydrauliske bremser
Det er vigtigt at kontrollere holdbarheden af væsken/ olien i et hydraulisk bremse system. Der kan opstå kondens i systemet, hvilket betyder nedsat eller manglende bremseevne. I så tilfælde skal væsken/ olien skiftes. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det derfor af få service en gang om året eller efter fabrikantens anvisninger. Da det kræver stor indsigt og faglig kunnen at udføre den nødvendige service anbefales det at lade cykel- handleren udføre den.

Navgear (indvendige gear)
Det er vigtigt for gearnavets levetid, at gearene altid er justeret korrekt. Kontakt omgående din cykel- handler, så snart du konstaterer, at gearet ikke virker perfekt. Venter du og kører for længe med ujusteretgear, kan navet beskadiges. Skal gearnavet fungere optimalt bør det adskilles, renses og smøres min. hvert andet år.

Derailleur gear (udvendigt gear)
Derailleur gearsystemet skal altid være renset for skidt og snavs og være velplejet for at fungere. Det er normalt, at kæde og bageste tandkrans skal skiftes for hver ca. 3.000 km eller minimum hvert andet år – og oftere hvis nævnte vedligehold ikke overholdes. Da kæde og bageste tandkrans slides sammen, bør man altid udskifte begge dele samtidigt. Bemærk at bagskifteren skal være korrekt justeret og hænge parallelt med gaffelenden. Trykkes bagskifteren eller gaffelenden indefter (cyklen kan være væltet, uden at du ved det) risikerer du at skifteren går ind i egerne på baghjulet, med store skader til følge.

Krank og styrfittings
Krank og styrfittings skal kunne bevæges let og uden slør. Opdager du slør, skal du omgående henvende dig hos din cykelhandler.

Sadel og styr
Ønsker du at regulere sadel- eller styrhøjde, skal du være opmærksom på, at det er forbundet med stor fare at overskride MAX/STOP mærkerne (øverste grænse) på sadelpind og styrstamme. Ud over den sikkerhedsmæssige risiko kan stellet i værste fald lide stor skade. Er du i tvivl, hjælper din cykelhandler dig gerne med reguleringen. Sadelpind og styrstamme bør minimum en gang om året demonteres og ind- fedtes for at lette fremtidige justeringer.

Hjul og eger
Det er vigtigt at egerne i hjulene jævnligt gennem- gås, så de altid er passende spændte. Da eger ved brug vil give sig, bør de justeres og efterspændes med jævne mellemrum. Springer en eger, skal du omgående sørge for at få den skiftet og få resten af egerne justeret og efterspændt. Fortsætter du med at køre med en sprungen eger, vil det som oftest resultere i, at hjulet ekser, og en udskiftning af både fælg og eger kan vise sig nødvendig.

Fjedrende forgafler
En fjedrende forgaffel kræver særlig pleje, og for at kunne fungere tilfredsstillende skal den have service minimum en gang om året eller efter fabrikantens anvisninger. Husk at kontrollere service intervallerne.

Da det kræver stor indsigt og faglig kunnen at udføre den nødvendige service, anbefales det at lade cykel- handleren udføre den.

Dæk og slanger
Dæk og slanger vil efter nogen tid tage skade, hvis dæktrykket er for lavt. Hold derfor altid dine dæk hårdt pumpede.

Lak
Stenslag eller ridser bør udbedres hurtigst muligt, efter de er opstået. I modsat fald risikerer du, at der opstår rustdannelser, som kan brede sig og ”løbe” under lakken.

Sikkerhed
Har du været ude for uheld, været væltet, blevet påkørt eller lign., hvorved styr, stel, forgaffel, pedaler eller krankarme kan have taget skade, bør udskiftningen altid finde sted, idet faren for efterfølgende brud er til stede.

Almindelig cykelpleje
Din cykelhandler har et bredt udvalg i miljøvenlige smøre- og plejemidler og giver gerne gode råd om den almindelige pleje af din cykel.

Særligt for el-cykler
Da el-cykler er udstyret med el-motor, batteri, kontakter m.m. henvises til afsnittet om el-cykler i servicehæftet, der specielt omhandler vedligehold og pleje for netop den type cykel.